Bądź w kontakcie z pedagogiem szkolnym

Bądź w kontakcie z pedagogiem szkolnym

Pedagog szkolny informuje, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest kontynuowana. Kontakt z pedagogiem szkolnym jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny Librus. 

 

 

 

opis niedostepny ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI 30.04.

 

 

opis niedostepny INSTRUKCJA UŻYWANIA I DEKONTAMINACJI MASKI
Jak się uczyć ?


opis niedostepny

MOTYWOWANIE 

MEN słusznie zwraca uwagę na rol ę rodzica w motywowaniu dziecka do nauki i samodoskonalenia. W szkole działają pochwały, plusy, oceny aktywności, w ogóle oceny. nagrody rzeczowe dla klasy, czerwony pasek i jeszcze wiele innych propozycji. Od momentu zdalnego nauczania i uczenia się nauczyciele również będą oceniać dzieci, ważne jest jednak zdać sobie sprawę, że nie będzie to AKCJA (aktywność dziecka) - REAKCJA (plus do dziennika).

Niniejsza infografika przypomina i uświadamia, czym może być nagroda, co motywuje dziecko. 

Nie ukrywam, że nie było łatwo wybrać kilka spośród masy proponowanych "narzędzi". W wyborze pomogły pozycje A. Kołakowskiego i A. Pisuli

Motywacja
opis niedostepny

 

opis niedostepny

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Link do google Drive 

opis niedostepny