4. Wyjazd do Soli klas III a, III b i IV w dniach od 9 września do 14 września 2013 roku

 

OBSZAR 5 - Pozalekcyjne zajęcia sportowe

 

AKCJA NR 4  (KLIKNIJ PONIŻEJ ABY ZOBACZYĆ SZCZEGÓŁY)

Wyjazd do Soli klas III a, III b i IV w dniach od 9 września do 14 września 2013 roku