3 grudnia 2020 r. - czwartek 4 A

3 grudnia 2020 r. - czwartek 4 A

Czwartek 3 grudnia 2020 r.

 

03.12.2020 r. język angielski

 Lesson 3 rd December

Topic: Grammar exercises. Ćwiczenia gramatyczne.

Cele lekcji:

- doskonalenie umiejętności pisania
- stosowanie poznanych zasad gramatycznych
- utrwalenie zdobytych wiadomości

1. Open your workbook -page 26 (ćwiczenia)

- exercise 1 (wyszukaj i zakreśl przybory szkolne)

- exercise 2 (wpisz cechy charakteru np. funny)

- exercise 3 ( zapisz liczby słownie)

- exercise 4 (napisz wyrazy po angielsku np. she, he, you)

2. Open your workbooks - page 28

- exercise 1 (wpisz nazwy przedmiotów codziennego użytku)

 

03.12.2020 r. matematyka 8.50 - 9.35

Temat: Dodawanie pisemne - c.d.

1. Dokładnie powtórz ostatnią lekcję i przeczytaj kryteria sukcesu.

2. O godzinie 8.50 dołącz do spotkania na GOOGLE MEET - link będzie dostępny tylko w Classroomie. Pamiętaj, aby być zalogowanym na szkolnym koncie GOOGLE.
Rozwiążemy zadania z ćwiczeń str. 40 oraz wybrane zadania z podręcznika str. 91-93.


03.12.2020 r. j. polski

Zapraszam na indywidualne konsultacje zgodnie z harmonogramem podanym w WIADOMOŚCI Librusa.

Temat: Ćwiczenia w rozpoznawaniu czasowników w formie osobowej i nieosobowej.

Cele lekcji:
- utrwalamy wiadomości o czasowniku: forma osobowa i nieosobowa czasownika

Przebieg:
1. Po wpisaniu dzisiejszego tematu lekcji otwórz plik nr 1. i wpisz do zeszytu notatkę utrwalającą, która się tam znajduje.
2. Następnie przeczytaj zamieszczony w pliku nr 2 fragment "Akdemii pana Kleksa" . Znajdź w nim wszystkie czasowniki. Zwróć uwagę ile jest wśród nich bezokoliczników.
3. Po przeliczeniu wszystkich otwórz pliki nr 3 i sprawdź, czy wszystkie czasowniki udało Ci się dobrze rozpoznać.

4. Wybierz z tekstu pięć czasowników w formie osobowej i zapisz je w zeszycie określając liczbę (pojedyncza lub mnoga) i osobę (np. ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one).

np. będę - l. poj., ja (1.os.),

itp.

Wynik dzisiejszej pracy wyślij na adres beataherman@sp.brzezinka.pl

opis niedostepny Plik nr 1 - j. polski - notatka do zeszytu

03.12.2020 r. wychowanie fizyczne

Temat: Test z wiadomości o przepisach piłki koszykowej.

Czołem!

Cele lekcji:

- Uczeń zna zasady piłki koszykowej.

Zgodnie z zapowiedzią na dzisiejsze zajęcia przygotowałem dla Was test wiedzy z zakresu zasad koszykówki. Proszę zalogujcie się na platformie Google Classroom i wejdźcie w przydzielony dla Waszej klasy sprawdzian. Test zostanie uruchomiony dzisiaj o godzinie 8:00.

Przeczytajcie uważnie instrukcje i wypełnijcie wszystkie 10 pytań. Test jest jednokrotnego wyboru, więc zaznaczacie tylko jedną, prawidłową odpowiedź.

Test jest oczywiście NA OCENĘ! (jeżeli nie uzupełnicie testu w dniu dzisiejszym, tracicie szansę uzyskania maksymalnej oceny (celującej).

Powodzenia ;) 


łw

03.12.2020 r. przyroda

Temat: Podsumowanie działu 3.

Dzień dobry,

Na ostatniej lekcji samodzielnie opracowywaliście temat o zwierzętach i roślinach w Waszych domach. Co Wy na to, żeby pochwalić się swoim zwierzątkiem lub wyhodowaną rośliną? Bardzo proszę osoby chętne o przesłanie do mnie ich zdjęcia na adres katarzynagarbuz@sp.brzezinka.pl. Zrobimy galerię zdjęć roślin i zwierząt, którymi się zajmujecie. 

Proszę zapisać temat oraz cele dzisiejszej lekcji:
- wiem, jak zbudowane są organizmy,
- wymieniam wspólne dla wszystkich organizmów czynności życiowe,
- wymieniam królestwa organizmów,
- wiem, jak nazywa się proces samodzielnego wytwarzania pokarmu przez rośliny,
- wiem, co to są organizmy samożywne i cudzożywne,
- znam podział organizmów cudzożywnych ze względu na pokarm, którym się odżywiają oraz sposób zdobywania pokarmu,
- wiem, czym jest łańcuch pokarmowy i potrafię podać jego przykład,
- znam pojęcia: producent i konsument,
- wymieniam powody, dla których ludzie hodują zwierzęta i uprawiają rośliny w domu,
- podaję przykłady zwierząt zamieszkujących nasze domy (szkodniki oraz pożyteczne).


Postarajcie się najpierw samodzielnie zastanowić się, czy znacie treści zawarte w celach? Czy wszystko pamiętacie?

Proszę o uważne przeczytanie podsumowania ze str. 66 w podręczniku. Następnie zróbcie str. 41 - 42 w ćwiczeniach. 

Jutro na lekcji sprawdzimy te zadania, a za tydzień w czwartek napiszecie test z działu 3.
Miłego dnia :)


03.12.2020 r. plastyka - l. odwołana

Pliki do pobrania:

03_12_j_polski_plik_nr_1.jpg (Rozmiar: 85357 bajtów)
03_12_j_polski_plik_nr_2_fragment_lektury.pdf (Rozmiar: 73024 bajtów)
03_12_j_polski_plik_nr_3_fragment_lektury_ROZWIĄZANIE.pdf (Rozmiar: 53266 bajtów)