24 listopada 2020 r. - wtorek 4 A

24 listopada 2020 r. - wtorek 4 A

Wtorek 24.11.2020 r. 

 

24.11.2020 r.  język angielski

Lesson 24 th November

Topic: Let`s check!

LEKCJA ON-LINE 

Cele lekcji:

- utrwalenie wiadomości z rozdziałów I-II

- doskonalenie umiejętności pisania

- doskonalenie umiejętności słuchania 

Podręcznik str. 32-33

Ćwiczenia str. 26 

Link do zajęć w Terminarzu 

24.11.2020 r. muzyka 

Temat: Mazurek Dąbrowskiego i symbole narodowe.

Cele - uczeń:
 
- wykonuje cztery zwrotki hymnu narodowego
- wymienia i opisuje polskie symbole narodowe

Plan lekcji.

1. Powitanie.

2. Nauka hymnu podręcznik str. 46-47

- dzieci ćwiczą śpiewanie refrenu
- następnie uczą się zwrotek 
- śpiewają razem zwrotki i refren

słowa i muzykę znajdziecie tutaj https://www.youtube.com/watch?v=XkSjts5vf-s

3. Omówienie zagadnień związanych z polskimi symbolami narodowymi

 tytuł hymnu - mazurek - utwór nawiązujący do ludowego mazura ale nie przeznaczony do tańczenia

generał J.H. Dąbrowski założył Legiony Polskie w Reggio we Włoszech 

flaga Polski

godło Polski

4. Właściwe zachowanie się podczas słuchania i wykonywania hymnu:

- postawa na baczność ponieważ hymn to wzniosła i uroczysta pieśń
- powaga i spokój 
- wyrażenie szacunku
- mężczyźni zdejmują nakrycie głowy

5. Zapoznanie z infografiką o  Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie podręcznik str.51

24.11.2020 r. wychowanie fizyczne

Temat: Trening piłkarski - doskonalenie kontroli nad piłką.

Witajcie!

Cele lekcji:

- Uczeń doskonali kontrolę piłki nogą.
- Uczeń potrafi samodzielnie wykonać rozgrzewkę.

Na ostatniej lekcji mieliśmy trochę teorii piłkarskiej, dlatego dzisiaj troszkę poćwiczymy :)

Na załączonym nagraniu TRENING PIŁKARSKI W WARUNKACH DOMOWYCH macie przedstawione ćwiczenia techniki piłkarskiej z trenerem. Proszę abyście spróbowali wykonać kolejno wszystkie ćwiczenia zamieszczone na nagraniu (ilość powtórzeń danego ćwiczenia jest podana na dole ekranu). Jeżeli jakieś ćwiczenie będzie dla Was zbyt trudne, przejdźcie do następnego, ale spróbujcie wykonać je wszystkie.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń wykonajcie proszę 10-cio minutową rozgrzewkę.

Pamiętajcie ćwiczymy w bezpiecznym miejscu pod nadzorem osoby pełnoletniej (jeżeli pogoda na to pozwoli możecie ćwiczyć na podwórku).

Piłka, którą będziecie ćwiczyć nie koniecznie musi być do piłki nożnej. Może to być dowolna piłka podobnych rozmiarów.

Miłego treningu! :)

łw

24.11.2020 r. j. polski

 Temat: Cudzysłów i kursywa.

Dzisiaj już nie omawiamy dalej lektury. Jestem w trakcie oceny Waszych dotychczasowych prac w lekturowniku. Bardzo proszę o dosłanie ich, jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił.

Cele lekcji - uczeń umie:

  • odmieniać wyraz "cudzysłów" przez przypadki,
  • wie kiedy należy stosować cudzysłów,
  • zna różnicę pomiędzy znaczeniem słów: "kursywa" a "cudzysłów"


Sprawdzając Wasze prace zauważyłam, że nie wszyscy posługują się cudzysłowem tam, gdzie to konieczne. Zatem dzisiaj ważny temat.

Proszę zapisać temat do zeszytu przedmiotowego z dzisiejszą datą - na  górze pisząc: "Lekcja".

1. Posłuchaj ciekawostki nt. odmiany wyrazu "cudzysłów" przez przypadki. Film pt. "Co w mowie piszczy? - cudzysłów"

2. Odmień w zeszycie przedmiotowym wyraz "cudzysłów" przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej. Sprawdź, czy dobrze zrobiłeś zadanie.

3. Przeczytaj z podręcznika na str. 74 i 75 zadania: na rozgrzewkę i "Nowe wiadomości".

4. Do zeszytu wpisz rozwiązanie zad. 1 str. 74.

5. Następnie w zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania od str. 84 do str. 85.

6. Jutro zamieszczę plik, w którym sprawdzisz, czy masz dobrze wykonane ćwiczenia.

Pozdrawiam
 

24.11.2020 r. historia

 Temat: Sprawdzian wiadomości

 Na classroomie jest zamieszczony sprawdzian. Sprawdzian jest ułożony na quizziz. Quiz powinien Wam zająć około 20 minut. Macie ustawiony wydłużony czas odpowiedzi. Gdyby były jakieś problemy z internetem, co przerwałoby Wam pisanie sprawdzianu, to proszę zgłosić mi przez librusa.

Sprawdzian uruchomi się o 12.20.

Życzę powodzenia 

 

24.11.2020 r. religia

Temat: Przygotowanie do słuchania Słowa Bożego na Mszy świętej.

Cele lekcji: uczeń: wie, że w liturgii podczas Mszy świętej słuchamy słowa Bożego; rozumie, że liturgia słowa jest dialogiem z Bogiem; zna elementy liturgii słowa.

Przebieg:

Rozpocznij modlitwą: „Zdrowaś Maryjo…”.  

Przeczytaj akapit w podręczniku „Msza święta jest duchowa ucztą”. Zastanów się nad tym, ze każdego dnia jemy chleb, żeby mieć siły do noszenia plecaka, biegania itp. Ale Słowem Bożym karmimy się po to, żeby mieć siły do przezwyciężania swoich słabości, stawania się coraz lepszym człowiekiem na wzór Chrystusa. Podczas Mszy świętej czytamy fragmenty Pisma Świętego, później słuchamy kazania – przeczytaj tekst z Ewangelii Łukasza s. 46. Zwróć uwagę, że komentarz Pana Jezusa do przeczytanych słów, jest podobny do Kazania, które mówi ksiądz podczas Mszy.

W podręczniku na s. 47 znajdziesz schemat, jak wygląda Liturgia słowa podczas Mszy świętej. Zapoznaj się z tym i wykonaj ćwiczenia.